O językach obcych

O językach obcych

Pismo indiańskie kipu odszyfrowane!

Pismo węzełkowe inków – kipu. Nie ma wątpliwości co do tego, że kipu był żywym i sprawnie działającym systemem komunikacji stosowanym w Imperium Inków. Używano go do czuwania nad sprawami finansowymi, ale i do komercyjnych zapisów. Pozostaje jednak wiele tajemnic, nad którymi głowią się największe umysły. Coraz częściej wskazuje się bowiem, że być może było to coś więcej niż narzędzie księgowe, a wręcz prawdziwy systemem pisania. Niestety kipu najpierw zapomniane, a potem dotknięte barbarzyńskim

Przeczytaj
Najpiekniejsze jezyki swiata
O językach obcych

Najpiękniejsze języki świata – ranking

Najpiękniejsze języki świata – ranking. Francuski filozof nauki i poezji Gaston Bachelard mawiał, że „istnieje szczególny rodzaj piękna, który rodzi się w języku, z języka i dla języka”. Amerykański pisarz Oliver Wendel Holmes uważał, że „język jest krwią duszy, w której myśli mają swe źródło, i do której dążą”. O języku i językach świata można mówić godzinami. Podstawowa klasyfikacja dzieli je na te z terenu Eurazji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii

Przeczytaj